Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

poczujto

Nie obiecuję Ci, że zapomnisz. Nigdy nie zapomnisz, ale nauczysz się żyć z tą świadomością. Będziesz mogła patrzeć na niego i słuchać jego głosu, a później odejdziesz, by pokochać człowieka, który zastąpi jego miejsce. Nie obiecuję Ci, że już nigdy nie będziesz o nim myślała. Będziesz, ale ze spokojem. Obiecuję Ci, że będziesz umiała normalnie żyć. Bez niego.

Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamefir mefir
poczujto
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamefir mefir
poczujto
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacountingme countingme
poczujto
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viamefir mefir
poczujto
poczujto
4286 1c5b 500
Reposted frominto-black into-black viamefir mefir
poczujto
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viamefir mefir
poczujto
8954 d34a 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir

October 06 2019

poczujto
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir

September 05 2019

poczujto
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir

September 04 2019

poczujto
0059 6849 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
poczujto
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
poczujto
1397 1d06 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
poczujto
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamefir mefir
poczujto
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viamefir mefir
poczujto
Nie nadążali za nią. Jak magnes przyciągała ich i zachwycała. "Ptak", mówili, a myśleli "Jak ją złapać?".
Nie trzeba było jej łapać. Przychodziła i tuliła się jak kociak, a potem odchodziła. Na zmianę. Jej przypływy i odpływy wirowały im w głowie, więc ciągle była dla nich zagadką.
— Emma Shonenberg, Smutne miasto
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir

August 06 2019

poczujto
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamefir mefir

February 16 2019

poczujto

February 09 2019

poczujto
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl